top of page

Vážení kolegovia,

 

Dovoľujem si Vám oznámiť, že na základe uznesenia Výboru Slovenskej spoločnosti detskej chirurgie, traumatológie a endoskopickej chirurgie (SSDCHTE) z 16.12.2021 a na základe potvrdenia tohto uznesenia hlavným odborníkom MZ SR pre detskú chirurgiu, Doc. MUDr. Daliborom Murgašom, PhD., je od r.2022 zavedený vnútorný Register pre vrodené chirurgické ochorenia

Tento register je vytvorený pre vnútorné potreby SSDCHTE a je záväzný pre všetky pracoviská, kde sa tieto vrodené chyby operujú . Je vytvorený z dôvodu, jednoznačného a dokonalého prehľadu o výskyte vrodených chirurgických ochorení, prehľadu o spôsobe ich riešenia a o liečebných výsledkoch u jednotlivých pacientov. Na tomto základe si Vás dovoľujem požiadať, aby ste register na svojom pracovisku zaviedli a dôsledne ho vyplňovali.  Register nájdete na webovej stránke našej odbornej spoločnosti:  https://www.ssdchtech.online/online-katalóg-detská-chirurgia

Výbor SSDCHTE sa rovnako uzniesol na každoročnom pracovnom  stretnutí zástupcov jednotlivých pracovísk (Bratislava, Banská Bystrica, Martin, Košice), na ktorom budú odprezentované kazuistiky pacientov s vrodenými chirurgickými ochoreniami. Termín a miesto stretnutia bude stanovené na základe dohody vedúcich jednotlivých pracovísk.

 

                                                                                    MUDr. Martin Smrek, PhD

                                                                                   Vedecký sekretár SSDCHTECH

bottom of page