top of page

História Slovenskej spoločnosti detskej chirurgie, traumatológie a endoskopickej chirurgie

Spoločnosť detskej chirurgie(SDCH-012) vznikla 28.4.1992 zo sekcie pediatrickej chirurgie Slovenskej chirurgickej spoločnosti. V marci 2011 bol jej názov zmenený na Slovenská spoločnosť detskej chirurgie, traumatológie a endoskopickej chirurgie(SSDCHTE-012). K tomuto dátumu sa viaže i vznik nového znaku spoločnosti.

 

Od jej vznikuv r. 1992 až do roku 2000bol prezidentom spoločnosti MUDr. Eduard Pekarovič, DrSc. (nár. 1926 – zomrel 2009)*, vedeckým sekretárom MUDr. Vladimír Cingel, PhD.(nár. 1960 – zomrel 2016) a 1. podpredsedom Doc. MUDr. Ján Trnka, CSc.// Neskôr od r. 2002-2008 prezidentom Prof. MUDr. Jaroslav Siman, CSc. (nár. 1933 – zomrel 2008), vedeckým sekretárom MUDr. Vladimír Cingel, PhD. // Ďalšie volebné obdobie 2009-2014 prezidentom Doc. MUDr. Ján Trnka, CSc. a vedeckým sekretárom MUDr. Vladimír Cingel, PhD., 1. podpredsedom Doc. MUDr. Milan Dragula, CSc., mim. prof.// Od r. 2014-2018 prezidentom stále Doc. MUDr. Ján Trnka, CSc. a vedeckým sekretárom MUDr. Martin Smrek, PhD.// Momentálne volebné obdobie 2019 – 2022 prezidentom MUDr. Jozef Babala, PhD. a vedeckým sekretárom MUDr. Martin Smrek, PhD.//

 

SSDCHTEorganizuje  s Českou pediatricko-chirurgickou spoločnosťou raz ročne spoločný kongres oboch spoločností, často s medzinárodnou účasťou. Kongres sa raz za tri roky koná na Slovensku. Tento rok to bude už 65. spoločný kongres českých a slovenských detských chirurgov. 

SSDCHTE pravidelne oceňuje prácu svojich členov i lekárov zo zahraničia v odbore detská chirurgia medailou Jozefa Žuchu. 

 

*predtým 18 rokov vedecký sekretár sekcie pediatrickej chirurgie Slovenskej chirurgickej spoločnosti

 

V Bratislave 27.5.2019                                                             MUDr. Martin Smrek, PhD.

                                                                                            Vedecký sekretár SSDCHTECH

Zvolení členovia výboru a dozornej rady SSDCHTECH
zasadnutie výboru SSDCHTECH dňa 14.12.2018

Výbor SSDCHTECH

MUDr. Jozef Babala, PhD - prezident SSDCHTECH

MUDr. Martin Smrek, PhD - vedecký sekretár SSDCHTECH

Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD - člen výboru SSDCHTECH

MUDr. Igor Béder, PhD - člen výboru SSDCHTECH

MUDr. Ľubomír Sýkora, PhD - člen výboru SSDCHTECH

Dozorná rada SSDCHTECH

MUDr. Erich Murár, PhD

MUDr. Petra Záhradníková, PhD

MUDr. Michal Kabát

bottom of page