top of page
page_1.jpg
Snímka_obrazovky_2019-06-22_o_22.56.45.p

Slovenská spoločnosť detskej chirurgie, traumatológie a endoskopickej chirurgie

Snímka_obrazovky_2019-06-10_o_16.20.47.p

Slovak Association of Paediatric Surgery, Traumatology and Endoscopic Surgery

Anchor 1
68. kongres českých a slovenských detských chirurgov
10.-12.4.2024
Vysoké Tatry
Grand hotel Bellevue
Horný Smokovec

Slovenský online register vrodených vývojových chýb pre odbor detská chirurgia je účinný od 1.1.2023. 

Klinika detskej chirurgie SZU

Klinika detskej chirurgie

LF UK a NÚDCH

Klinika detskej chirurgie

UNM a JLF UK

Oddelenie detskej chirurgie

DFN

bottom of page