top of page
page_1.jpg
Snímka_obrazovky_2019-06-22_o_22.56.45.p

Slovenská spoločnosť detskej chirurgie, traumatológie a endoskopickej chirurgie

Snímka_obrazovky_2019-06-10_o_16.20.47.p

Slovak Association of Paediatric Surgery, Traumatology and Endoscopic Surgery

Anchor 1
STEPS Bratislava.jpg

Slovenský online register vrodených vývojových chýb pre odbor detská chirurgia je účinný od 1.1.2023. 

Klinika detskej chirurgie SZU

Klinika detskej chirurgie

LF UK a NÚDCH

Klinika detskej chirurgie

UNM a JLF UK

Oddelenie detskej chirurgie

DFN

bottom of page