page_1.jpg
Snímka_obrazovky_2019-06-22_o_22.56.45.p

Slovenská spoločnosť detskej chirurgie, traumatológie a endoskopickej chirurgie

Snímka_obrazovky_2019-06-10_o_16.20.47.p

Slovak Association of Paediatric Surgery, Traumatology and Endoscopic Surgery

Ďakujeme všetkým, ktorí sa plánovali zúčastniť a vynaložili námahu s prípravou abstraktov a organizovaním cesty. 
Dovidenia v Prahe v októbri 2022.

wofaps-2022-banner-540x305.jpeg

Klinika detskej chirurgie SZU

Klinika detskej chirurgie

LF UK a NÚDCH

Klinika detskej chirurgie

UNM a JLF UK

Oddelenie detskej chirurgie

DFN