page_1.jpg
Snímka_obrazovky_2019-06-22_o_22.56.45.p

Slovenská spoločnosť detskej chirurgie, traumatológie a endoskopickej chirurgie

Slovak Association of Paediatric Surgery, Traumatology and Endoscopic Surgery

Snímka_obrazovky_2019-06-10_o_16.20.47.p

66. Kongres českých a slovenských detských chirurgov

08. - 10. 12. 2021

UBYTOVANIE promokód: KDCH

Klinika detskej chirurgie SZU

Klinika detskej chirurgie

LF UK a NÚDCH

Klinika detskej chirurgie

UNM a JLF UK

Oddelenie detskej chirurgie

DFN